I løbet af de seneste par år har der været en heftig diskussion i ugerne, hvor studenterne udklækkes, om, at studenterkørsel burde være for alle, der er færdige med eksamen. Det vil sige, at det ikke kun bør gælde for deciderede studenter, men også færdiguddannede på andre ungdomsuddannelser.

Diskussionerne blev taget til overvejelse, og i sommeren 2016 kom der således et nyt regelsæt for eksamens- og optogskørsel. Fremover hedder det således eksamenskørsel, og der er altså blevet rykket ved de meget gamle traditioner omkring, at den traditionsrige og respekterede røde studenterhue bringer noget helt særligt med sig. På den anden side er uddannelserne også blevet mere lige, og de har i højere grad samme rettigheder.

Eksamenskørsel eller studenterkørsel?

Selvom den nye bekendtgørelse allerede blev bragt på færdselsstyrelsens hjemmeside i midten af 2016, så er det først for alvor i år, at man vil kunne se ændringerne i færdselsbilledet i ugerne, hvor de unge bliver sluppet fri. Således er det først for alvor den kommende sommer, at de unge bør gøre sig bevidste om ændringerne.

Denne nye bekendtgørelse betyder først og fremmest, at reglerne udvides til også at omfatte andre ungdomsuddannelser end de tidligere 3-årige. Således får ungdomsuddannelser af 2 års varighed også lov til at fejre sig selv på åben vej med deres kammerater i forbindelse med, at de bliver færdige med eksaminerne. Netop derfor ændres navnet først og fremmest til eksamenskørsel, fremfor det mere snævre navn, studenterkørsel.

Dermed er det et bredere udsnit af den unge, nyuddannede befolkning, som kan få lov til at fejre sig selv og hinanden på lige vilkår. Det følger desuden i takt med, at flere uddannelser også de seneste år har fået deres egen hue, med egen farve. Altså kan man til sommer forvente et mere alsidigt billede af eksamenskørslen, hvor det ikke blot er blå og rød, som gør sig gældende.

Det nye regelsæt

Udover det nye navn til selve kørslen, så følger med bekendtgørelsen også et par regelændringer.

Først og fremmest behøves eksamenskørslen ikke længere en tilladelse fra politiet. Så længe kørslen gennemføres under de befalede betingelser, kan arrangementet altså gennemføres uden politiets samtykke.

Desuden skal køretøjet, som anvendes i forbindelse med eksamenskørslen, være synet mindst 12 måneder før, de unge stiger ombord. Indretningen i køretøjet skal desuden opfylde kravene om indretning og udstyr for køretøjer, når de anvendes i den selvsamme forbindelse. Med hensyn til forsikring skal ejeren af køretøjet have tegnet forsikring, således at den dækker personskade på de befordrede personer.

Med andre ord kommer der altså større sikkerhedstiltag på plads, som sikrer de unge, når de i deres berusede tilstand danser rundt bagerst i vognen. Desuden skal køre-hviletidsregler indføres på en veteranlastbil, hvis den lejlighedsvis anvendes mod betaling, eftersom dette anfægtes som værende erhvervsmæssigt. Du kan læse mere på Festlastbiler.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.